આ છે વિશ્વનું સૌથી મોંધુ અને સોનાથી જડેલ બર્ગર

આ છે વિશ્વનું સૌથી મોંધુ અને સોનાથી જડેલ બર્ગર
10,340 views

શું તમે બર્ગર ખાવાના શોખી છો? જો તમે દુનિયાથી કઈક અલગ ખાવાનો શોખ રાખતા હોઉં તો તમારી માટે એક ખુશખબરી છે. શું તમે ક્યારેય રોયલ બર્ગર ખાધું છે? આ બર્ગરને ખરીદવું એ બધાની વાત નથી. આ કોઈ ૨૫-૫૦ રૂપિયાનું સામાન્ય બર્ગર નથી. ઇંગ્લેન્ડમાં એક એવું રેસ્ટોરન્ટ છે જે પોતાના ગ્રાહકોને રોયલ બર્ગર ખાવાનો ચાન્સ આપે […]

Read More