યમ્મી… પંજાબી દાળ મખની

યમ્મી… પંજાબી દાળ મખની
8,540 views

સામગ્રી *  ૩ ટીસ્પૂન બટર, *  ૧ ટીસ્પૂન આખુંજીરું, *  ૨ પતલી સ્લાઈસ કરેલ લીલા મરચાં, *  ૧ તજ, *  ૨ લવિંગ, *  ૩ એલચી, *  ૧/૨ કપ સમારેલ ઓનિયન, *  ૧/૨ ટીસ્પૂન આદું-મરચાંની પેસ્ટ, *  ૧ ટીસ્પૂન લાલ મરચું, *  ૧/૨ ટીસ્પૂન હળદર, *  ૧૧/૨ કપ ટોમેટો પ્યોરી, *  ૩/૪ કપ આખી અડદની દાળ, […]

Read More