વિશ્વની મોટી મોટી કંપનીઓ વિષે જાણવા જેવું

વિશ્વની મોટી મોટી કંપનીઓ વિષે જાણવા જેવું
13,630 views

ઉબેર ઉબેર દુનિયાની સૌથી મોટી ટેક્સી કંપની છે. આં કંપની પાસે એકપણ વાહન પોતાનું નથી, બધા વાહન ભાડા પર જ ચલાવે છે. ફેસબુક ફેસબુક દુનિયાની સૌથી લોકપ્રિય સોશિયલ મીડિયા સાઈટ છે, જેની પાસે કોઇપણ વાંચવા લાયક સામગ્રી નથી. અલીબાબા અલીબાબા એ  દુનિયાની સૌથી મોટી ઓનલાઈન વિક્રેતા કંપની છે. આ કંપની પાસે કોઈ માલ નથી કે […]

Read More