જાણો, થાઇલેન્ડની રાજધાની ‘બેંકોક’ વિષે….

જાણો, થાઇલેન્ડની રાજધાની ‘બેંકોક’ વિષે….

ફોરેન ટ્રીપ કોને કરવી ન ગમે. અને એમાં પણ બેંકોક નું નામ આવે તો કોણ અહી જવાની ના કોણ પાડે? બેંકોક દક્ષીણ પૂર્વી એશીયાઇ દેશ થાઇલેન્ડની રાજધાની છે. અહીની …
OMG!! અહી 7500 કિલોનો હાથી કરે છે માણસોને મસાજ, અચૂક જાણો…

OMG!! અહી 7500 કિલોનો હાથી કરે છે માણસોને મસાજ, અચૂક જાણો…

આજની બીઝી જીવનશૈલી માં સ્ટ્રેસ થવો એ સાધારણ વાત છે. હવે સીધી વાત છે કે જનરલી લોકો બોડીની મસાજ કરાવવા માટે પાર્લરનો સહારો લે. પણ શું તમે ક્યારેક એવું …