જાણો Amazing ફેક્ટસ, જેના વિષે તમે નથી જાણતા

જાણો Amazing ફેક્ટસ, જેના વિષે તમે નથી જાણતા
12,174 views

* સમુદ્ર પૃથ્વીની સપાટીથી 70 % કરતા વધારે ફેલાયેલ છે. * વિશ્વમાં સૌથી વધારે વેતન અમેરિકાના રાષ્ટ્પતિને મળે છે. * થાઈલેન્ડમાં તમને સફેદ હાથી જોવા મળશે. * બીજા દેશોમાં રહેતા ભારતીય 1 લાખ કરોડ અમેરિકી ડોલર કમાય છે જેમાંથી 30 હજાર કરોડ બચાવીને તે ભારતમાં મોકલે છે. * વિશ્વની સૌથી મોંધી વસ્તુ યુરેનિયમ છે. * […]

Read More

માં તે માં બીજા બધા વગડા ના વા…..

માં તે માં બીજા બધા વગડા ના વા…..
7,158 views

એક એવી ઘટના ઘટી કે જેણે મારી જીંદગીના પાસાઓ બદલી નાખ્યા સાંજે 7 વાગ્યે મોબાઈલની ઘંટી વાગી, ફોન ઉઠાવ્યો તો ત્યાંથી રડવાનો અવાજ આવ્યો, હું તો ઘભરાઈ જ ગયો, મેં શાંત કરાવ્યા અને પૂછ્યું કે ભાભી આખરે થયું શું, ત્યાંથી અવાજ આવ્યો…તમે ક્યાં છો? અને કેટલી વાર માં તમે અહી આવી શકો છો? મેં કહ્યું […]

Read More

Page 2 of 212