જો બેંકમા ખાતુ હોય તો, આ સરકારી યોજનાથી દર મહિને તમારા ખાતામા જમા થશે ૫૫૧ રૂપીયા‌‌!! જાણો કેવી રીતે?

આ યોજનામાં ઓનલાઇન જોડાતા આપના ખાતામાં ૫૫૧ રૂપિયા જમા થશે. વાત છે ભીમ એપની. આ યોજના નવા તેમજ જૂના ઉપયોગકર્તા માટે ફાયદાકારક છે. નવા અપડેટ મૂજબ બેંકનું કાર્ય પણ થઈ શકે છે. ફક્ત તમારી પાસે બેંકમાં ખાતું , એટીએમ અને બેંક્માં નોંધાયેલ ફોન નંબર જરૂરી છે . ગમેત્યારે આ એપનો ઉપયોગ કરી શકો. આ એપ સરકારી હોવાથી કોઈપણ જાતની મુશ્કેલી નહિં આવે. ગૂગલ પ્લેસ્ટોર માં જઈ આ એપ મેળવી શકાય છે.

આ એપ ખોલતા જ ભાષા પસંદ કરી બેંકખાતા સાથે જોડાયેલ ફોનનંબર દાખલ કરવો. એક , બે કે વધુ એકાઉંટ જોડવા માટે “UPI ” પીન નોંધાવવુ. હવે તમે પૈસાની લેવડ-દેવડ કરી શકો છો.

આ તો વાત થઈ એંન્ડ્રોઇડ મોબાઇલની. કિ-પેડ ફોનમાં તમારે *99# પર કોલ કરવાનો રહેશેં. ફોન કર્યા બાદ ભાષા પસંદગી કરવાની ત્યારબાદ બેંક્નુ નામ અથવા IFSC કોડ દાખલ કરવો. પ્રથમ ચાર વર્ડ દાખલ કરતા તમારુ ખાતું આવી જાશે. જેટલા ખાતા હશે તેટલા ખાતા દેખાડશે. ત્યારબાદ એટીએમની માહિતી દાખલ કર્યા બાદ “ UPI “ પીન લખી ક્ન્ફોર્મ કરવું. આમ , તમારું ખાતું બની ગયુ. આમ , ગમે તે મોબાઇલથી તમે પૈસાની લેવડ-દેવડ સરળતાથી કરી શકો છો.

તમે મોટા વેપારી કે ધંધાદારી નથી, સામાન્ય ગ્રાહકની શ્રુંખલામા આવો છો. તમે તમારા જેવા સામાન્ય વ્યકિતને પૈસા આપો તો તમને ગવર્મેન્ટ દ્વારા ૫૧ રૂપીયા આપવામા આવશે. ત્યારબાદ દરેક ૧૦૦ રૂપિયા ની લેવડ- દેવડ પર રૂપીયા ૨૫ આપવામાં આવે છે. આમ , તમને મહીને ૫૦૦ રૂપીયા અને સરકાર દ્વારા ૫૧ મળીને કુલ ૫૫૧ રૂપીયા મળે છે. આવું જ બીજા મહીને કરી શકો.

જેમ પૈસાની લેવડ-દેવડ વધારે તેમ વધારે ફાયદો. દાખલા તરીકે ૨૦ થી ૨૫ વખત લેવડ-દેવડ કરવામાં આવે તો રૂપીયા ૧૦૦, ૫૦ થી ૧૦૦ વખત તો ૨૦૦ અને ૧૦૦ થી વધુ કરવામાં આવે તો ૨૫૦ રૂપીયા પ્રાપ્ત થાય છે. જો મોટા ધંધાદારી કે વેપારી હોય તો વધુ રૂપીયા પ્રાપ્ત થાય.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on Google+0

Comments

comments


3,661 views

facebook share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


7 − 1 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>