આ છે દુનિયાની દમદાર BRANDS, જેની VALUE છે સૌથી વધારે

આપ મશહૂર બ્રાન્ડની પ્રોડકટ્સનો ઉપયોગ કરો છો. જેનો ઉપયોગ કરતાં સમયે આપ ક્યારેય એવું નહીં વિચારતા હો કે કેવી રીતે આ બ્રાન્ડ મશહૂર થઇ અને શું રહસ્ય છુપાયેલું છે તેની સફળતા પાછળ. આજે અમે આપને જણાવીશું દુનિયાભરની એવી કેટલીક બ્રાન્ડસ અંગે, જેની વેલ્યૂ સૌથી વધારે છે.

મિલવાર્ડ બ્રાઉન કંપની દ્ધારા એક અધ્યયન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં દુનિયાની ૧૦૦ કંપનીઓની એક યાદી તૈયાર કરવામાં આવી છે. આ યાદીમાં કંપનીઓને સામાન્ય લોકો વચ્ચે તેમની લોકપ્રિયતા અને મહત્વને ધ્યાનમાં લઇને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. આ યાદીમાં કંપનીઓની ઉપલબ્ધિઓ અને ખરાબ પરિસ્થિતિઓમાં પણ સારા પ્રદર્શન કરવાની ક્ષમતાને ધ્યાનમાં લઇને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.

માર્લબોરો

The world's 10 powerful BRANDS, which is the highest VALUE

બ્રાન્ડની કિંમત – ૪,૫૯,૧૮૩ કરોડ રૂપિયા (લગભગ)

બ્રાન્ડની કિંમતમાં આવ્યો ફેરફાર (૨૦૧૫ vs 2014 ) – 5 ટકા

મેકડોનાલ્ડ્સ

The world's powerful BRANDS, which is the highest VALUE

બ્રાન્ડની કિંમત – ૬,૦૪,૫૪૮ કરોડ રૂપિયા (અંદાજિત)

બ્રાન્ડની કિંમતમાં થયો ફેરફાર (૨૦૧૫ vs ૨૦૧૪) – ૫.૩૩ ટકા

એટી એન્ડ ટી

The world's powerful BRANDS, which is the highest VALUE

બ્રાન્ડની કિંમત – ૧૧,૫૪,૮૫૩ કરોડ રૂપિયા (અંદાજિત)

બ્રાન્ડની કિંમતમાં થયો ફેરફાર (૨૦૧૫ vs ૨૦૧૪) – ૨ ટકા

કોકા કોલા

The world's powerful BRANDS, which is the highest VALUE

બ્રાન્ડની કિંમત – ૧૧,૩૫,૪૪૯ કરોડ રૂપિયા (અંદાજિત)

બ્રાન્ડની કિંમતમાં થયો ફેરફાર (૨૦૧૫ vs ૨૦૧૪) – ૧ ટકા

વેરિઝોન

The world's powerful BRANDS, which is the highest VALUE

બ્રાન્ડની કિંમત – ૧૨,૭૬,૭૫૮ કરોડ રૂપિયા (અંદાજિત)

બ્રાન્ડની કિંમતમાં થયો ફેરફાર (૨૦૧૫ vs ૨૦૧૪) – ૪.૫ ટકા

ચાઇના મોબાઇલ

The world's powerful BRANDS, which is the highest VALUE

બ્રાન્ડની કિંમત – ૧૭,૨૪,૦૫૮ કરોડ રૂપિયા (અંદાજિત)

બ્રાન્ડની કિંમતમાં થયો ફેરફાર (૨૦૧૫ vs ૨૦૧૪) – ૧૦ ટકા

ગૂગલ

The world's powerful BRANDS, which is the highest VALUE

બ્રાન્ડની કિંમત – ૨૩,૪૯,૯૦૦ કરોડ રૂપિયા (અંદાજિત)

બ્રાન્ડની કિંમતમાં થયો ફેરફાર (૨૦૧૫ vs ૨૦૧૪) – ૩ ટકા

માઇક્રોસોફટ

The world's powerful BRANDS, which is the highest VALUE

બ્રાન્ડની કિંમત – ૨૪,૨૪,૮૭૦ કરોડ રૂપિયા (અંદાજિત)

બ્રાન્ડની કિંમતમાં થયો ફેરફાર (૨૦૧૫ vs ૨૦૧૪) – ૧૫ ટકા

એપ્પલ

The world's powerful BRANDS, which is the highest VALUE

બ્રાન્ડની કિંમત – ૪૭,૫૭,૯૨૮ કરોડ રૂપિયા (અંદાજિત)

બ્રાન્ડની કિંમતમાં થયો ફેરફાર (૨૦૧૫ vs ૨૦૧૪) – ૪૫ ટકા

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on Google+0

Comments

comments


6,849 views

facebook share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× 9 = 63

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>