આ છે એઇડ્સના ચાર લક્ષણ, દરેક માણસ એ આ જાણવા છે ખુબ જ જરૂરી

એઇડ્સ એક ખુબ જ જીવલેણ બીમારી છે. આજ કાલ ક્યારે કોને કઈ બીમારી થઇ જાય તેનું કઈ નક્કી નથી. એઇડ્સ એવી બીમારી છે જેન ઓળખવી ખુબ મુસ્કેલ છે. આ બીમારી જયારે એક જીવલેણ રૂપ લઇ લે ત્યારે બહુ મોડું થઇ ગયું હોય છે. માટે તેના લક્ષણો ઓળખવા ખુબ જ જરૂરી છે. તમે અમુક બાબતો નો દયાન રાખો તો તમે એઇડ્સ ની બીમારી ને સમય પહેલા ઓળખી શકો છો અને તેનો ઈલાજ પણ કરી શકો છો. આ બીમારી વિષે વહેલી ખબર પડી જાય તો તમે કોઈ નો જીવ જતો બચાવી શકો છો. આવો આજે અમે તમને જણાવી દઈએ કે એઇડ્સ થવાના લક્ષણો ક્યાં ક્યાં છે.

થાક લાગવો આમ તો ખુબ જ સામાન્ય વાત છે પણ તમને થોડા સમય થી નાની નાની વાત માં થાક લાગી જતો હોય તો તમારે સમજી જવું જોઈએ કે શરીર માં એઇડ્સ ની શરૂઆત થઇ રહી છે. નાની નાની બાબત માં થાક લાગવો એ સારા લક્ષણ નથી. આ એઇડ્સ ના શરૂઆતી લક્ષણો છે. અને આ સાથે તમને જો સુકી શરદી હોય તો તમારે ડોક્ટર ની સલાહ લઇ લેવી.

કફ તો આમ સામાન્ય બાબત છે પણ સામાન્ય રરીતે કફ તો આવતો હોય છે. પણ જો તમને કોઈ કારણ વિના કફ આવતો હોય. અને લાંબા સમય સુધી કફ રહેતો હોય તો આ એઇડ્સ ના શરૂઆતી લક્ષણ માં નો એક લક્ષણ છે. જો તમને આવા કોઈ લનો હોય તો જલ્દી જ એઇડ્સ ની તપાસ કરાવો.

જો તમને અચાનક જ વાંરવાર થાક, પગ માં સોજા, પગ માં દુખાવો,  માથા નો દુખાવો આવા કોઈ લક્ષણો દેખાય તો સમજી જવું કે તામ્ર શરીર માં એઇડ્સ ની શરૂઆત થઇ રહી છે. તમારે એક વાર ડોક્ટર ની સલાહ અચૂક લઈ લેવી. અને એચઆઈવી  ટેસ્ટ પણ કરાવી લેવું.

તાવ આવવો એક રીતે સાવ સામાન્ય બીમારી છે. પણ છતાય તમને એવું લાગે કે તમને વાંરવાર તાવ આવી રહ્યો છે. તો તમારે ખાસ ડોકટર ની સલાહ લેવી અને એચઆઈ વી ટેસ્ટ કરાવી લેવું.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on Google+0

Comments

comments


3,332 views

facebook share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


5 × = 40

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>