ચીન માં સિક્કા લઇ કાર ખરીદવા ગયો

કાર ડોલરના શો-રૂમમાં કંઇક આ રીતે સિક્કાનો ઢગલો થયો હતો

4 tons of coins to buy a car by taking out Chinese, give 2,000 pound note

બાળપણમાં શીખવાડવામાં આવે છે પાઈ પાઈની બચત કરવી, પરંતુ એક ચીનાએ આ શીખામણને કંઇક વધારે જ ગંભીરતાથી લઈ લીધી. મિ.ગેન નામનો ચીની વ્યક્તિ કાર લેવા પહોંચ્યો તો તેણે 72 હજાર પાઉન્ડમાંથી તેણે 70 હજાર પાઉન્ડના સિક્કા અને બે હજાર પાઉન્ડની નોટો આપી હતી. સિક્કા 1320 બંડલમાં વીંટીને રાખવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે સિક્કાનું વજન કર્યું તો વજન 4 ટન થયું.

પેટ્રોલપંપમાં કામ કરતા ગેનના આ કાર ખરીદવા માટેની વિચિત્ર ચુકવણીને કારણે કાર ડિલર્સનાં લોકો સિક્કાઓ ગણવા અને તેને અન્ય સ્થળે પહોંચાડવાના ધંધે લાગી ગયા હતા. જોકે આમા ગેનનો પણ શું વાંક કહેવાય, તેણે પોતાની મહેનતથી જે રીતે રકમ ભેગી કરી હતી, તે જ લઇને તે કાર ખરીદવા પહોંચી ગયો હતો.

4 tons of coins to buy a car by taking out Chinese, give 2,000 pound note

4 tons of coins to buy a car by taking out Chinese, give 2,000 pound note

4 tons of coins to buy a car by taking out Chinese, give 2,000 pound note

4 tons of coins to buy a car by taking out Chinese, give 2,000 pound note

4 tons of coins to buy a car by taking out Chinese, give 2,000 pound note

સૌજન્ય
દિવ્ય ભાસ્કર

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on Google+0

Comments

comments


27,640 views

facebook share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× 5 = 45

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>