સ્મૉલ વન્ડર !

આ નાનો છોકરો આઠ મહિના નો હતો ત્યારે જ તબલા વગાડતા શીખી ગ્યો તો!

જયારે ૯ મહિના ની ઉમર માં તે ભજન માં પણ તાલ બેસાડવા માંડ્યો!

જ્યારે આ વિડિયો રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો ત્યારે તે ૨ વર્ષ અને ૯ મહિના નો છે, અને દરેક વર્ષ ના – નાના થી શરુ કરી ૭૮ વર્ષ સુધી ના લોકો ની સાથે સ્પર્ધા કરે છે…..

તેણે આ સ્પર્ધા માં ૮/૧૦ ગુણ મેળવેલા!!

આપણ ને  તેની મરાઠી ભાષા ભલે ના સમજાય પરંતુ તેની કુશળતા જ બધું કહી દે છે!!!

ગજબ દોસ્તાર ગજબ !

Comments

comments


4,926 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


6 − 3 =