સ્ટોરી લીક: શા માટે કટ્ટપ્પાએ બાહુબલીને માર્યો?

Story Leak: Why did kattappa killed Bahubali ?

માહિષ્મતી સિંહાસનના ગુલામ કટ્ટપ્પાના પૂર્વજોએ પણ આ દેશમાં જન્મ લીધો હતો. જન્મથી જ કટ્ટપ્પા તેને પૂર્વજોના ગુલામીમાં હતો. બાહુબલી રાજા બનવાની સાથે જ બાહુબલી અને દેવસેનાનો પ્રેમ સાતમાં આસમાને ચઠવા લાગે છે. ત્યારે જન થાય છે કે ભલ્લાલદેવ પણ દેવસેનાને પ્રેમ કરી બેસે છે. એટલામાં જ રાજમાતા એક વિચિત્ર આદેશ આપે છે કે કોઇપણ દેવસેનાની સાથે પરણશે તેને રાજ્યની બહાર કાઠી નાખવામાં આવશે. છતાં પણ બાહુબલી દેવસેનાની સાથે લગ્ન કરે છે, તેથી તેને રાજ્ય માંથી બહાર કાઠવામાં આવે છે. કાલ્કેય નો પુત્ર માહિષ્મતીની સાથે યુદ્ધ કરે છે. આ વાતની બાહુબલીને જાણ થતા એ પાછો આવે છે અને યુદ્ધમાં વિજય થાય છે.

Story Leak: Why did kattappa killed Bahubali ?

બાહુબલી યુદ્ધ જીતે છે તેથી ભલ્લાલદેવને ઈર્ષા થાય છે કે રાજમાતા એને રાજા ન બનાવી છે. અને તે  કટ્ટપ્પાને આદેશ આપે છે કે તે બાહુબલીને મારી નાખે. બસ આજ હતી કહાની કટ્ટપ્પા રાજસિંહાસન નો ગુલામ હતો, અને રાજસિંહાસન ભલ્લાલદેવની આજ્ઞાનુ પાલન કરતો હતો. તેથી કટ્ટપ્પા બાહુબલીને મોતના ઘાટે ઉતારે છે.

Story Leak: Why did kattappa killed Bahubali ?

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on Google+0

Comments

comments


8,235 views

facebook share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× 3 = 12

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>