સૌથી મોટી આંખોવાળું પ્રાણીઃ ટાર્સીયર

દક્ષિણ એશિયાના દેશોમાં જોવા મળતું ટાર્સીયર તેની મોટી મોટી આંખો માટે જાણીતું છે. ઉંદર જેવડા આ પ્રાણીનું માથંુ પણ મોટું હોય છે અને આંખો લગભગ દોઢ સેન્ટીમીટરના વ્યાસની હોય છે. મંગળ ગ્રહ ઉપરથી ઉતરી આવેલા એલિયન જેવું આ પ્રાણી ૧૦થી ૧૫ સેન્ટીમીટર લાંબુ હોય છે. ઝાડ ઉપર રહે છે એટલે બેલેન્સ જાળવવા માટે તેને ૨૦થી ૨૫ સેન્ટીમીટર લાંબી વાળ વિનાની પૂંછડી હોય છે.

Tarsier_600_4

શરીર ઉપર ભૂખરી રૃવાંટીવાળા ટાર્સીયરના આગલા બે પગના પંજામાં ચાર આંગળી અને એક અંગૂઠો હોય છે તે ઝાડની ડાળી પકડીને બેસી શકે છે. પાછલા પગ મોટા હોય છે. ટાર્સીયર કાન નાના પણ સાંભળવવાની શક્તિ વધુ હોય છે. ગંધ પારખવામાં પણ ઉસ્તાદ છે. તે જીવજંતુઓ ખાઇને પેટ ભરે છે. ક્યારેક નાના પક્ષીઓ, સાપ અને ગરોળીનો શિકાર પણ કરે છે.

આ પ્રાણી પોતાના શરીરની લંબાઇ કરતાં ૪૦ ગણા અંતરનો કૂદકો મારી શકે છે. ટાર્સીયર ઘણી જાતના જોવા મળે છે. પરંતુ દરેક જાતના ટાર્સીયરની આંખો તો મોટી હોય છે. સસ્તન પ્રાણીઓમાં શરીરના કદના પ્રમાણમાં સૌથી મોટી આંખોવાળું આ પ્રાણી છે.

Comments

comments


4,944 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


3 + = 8