ટૂથપેસ્ટ ખરીદવા પેહલા ધ્યાન રાખવા જેવી વાત

શું તમે ટૂથપેસ્ટ ખરીદતા પહેલા ક્યારેય ધ્યાન આપ્યું છે?શું તમે ટૂથપેસ્ટ ખરીદતા પહેલા ક્યારેય ધ્યાન આપ્યુ છે .

કોઈ પણ ટૂથપેસ્ટ માં નીચલા છેડા પર કોઈ ને કોઈ રંગ ની પટ્ટી હોઈ છે.

શું તમને આ રંગ નો અર્થ જાણો છો ….??

લીલો  : કુદરતી

ભૂરો : કુદરતી + દવા

લાલ : કુદરતી + કેમીકલ નું  મિશ્રણ

કાળો : ફકત  કેમીકલ

મહેરબાની કરી ને તમે આ જાણકારી share કરીને બીજા ને પણ જાગૃત કરો .

સૌજન્ય
દિવ્ય ભાસ્કર

Comments

comments


22,624 views

3 thoughts on “ટૂથપેસ્ટ ખરીદવા પેહલા ધ્યાન રાખવા જેવી વાત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


6 − 4 =