વાંચો આ મોટીવેશનલ સ્ટોરી…

yao_ming_true_story_plz_by_mingtruestoryplz-d5qtvjo

એક માણસ નો પાળેલો કૂતરો બીમાર પડ્યો…

ડોક્ટર આવ્યા… દવા આપી….. દવા પીવડાવવા ના અલગ અલગ ઘણા પ્રકારના પ્રયત્નો કર્યા, બળજબરી કરી પણ એ કુતરા એ દવા ના જ પીધી…

છેલ્લે કૂતરાને ઘર ના ત્રણ સભ્યો એ પકડ્યો અને ચોથા એ દવા પીવડાવવા નો પ્રયત્ન કર્યો, કૂતરો પકડ માંથી છુટી ગયો અને ઝપાઝપી માં દવા ની બોટલ ફૂટી ગઈ….

થોડી વાર પછી કૂતરો એ ઢોળાયેલી દવા ચાટવા લાગ્યો.

કૂતરા ને દવા પીવી ન હતી એવું ન હતું…. એને ફક્ત પધ્ધતિ થી વાંધો હતો… એને જો એની જે પધ્ધતિ પસંદ છે.. એને માટે જે સરળ છે એ પ્રમાણે જો કરવામાં આવ્યું હોય તો આસાની થી દવા પી જાત….

પોતાનું બાળક ભણવામાં થોડું કાચું હોય…. તો એ ભણવાની ના પાડે…. એને ભણવામાં રસ ના પડતો હોય ત્યારે આ વાર્તા અવશ્ય યાદ કરવી….

બદલવાનું બાળકને નહિ પણ માબાપ અને શિક્ષકો એ છે.

Comments

comments


19,973 views
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published.


1 − = 0