લવ મેરેજ – એરેન્જ મેરેજ નો ફરક

લવ મેરેજ – એરેન્જ મેરેજ નો ફરક

એક વખત છગન અને એનો જીગરી મગન ગપ્પા લગાવી રહ્યા હતા…

મગન: એલા છગનીયા, તારા લવ મેરેજ હતા કે એરેન્જ?

છગન: ચંપા તો એરેન્જ મેરેજ ની જ દેન છે દોસ્ત, લવ મેરેજ હોત તો તો તારી ભાભી કોઈક મસ્ત ફટાકડી હોત… (જે તે ફટાકડીયો એ નોંધ લેવી… ),

પણ મેરેજ તે મેરેજ હો ભાઈ… આ ધંધા કરાય નહિ ક્યારેય…

મગન: કેમ?? અને આ લવ મેરેજ અને એરેન્જ મેરેજ માં ફરકશું?

છગન: જો મગનીયા…

તું ચાલ્યો જતો હોય અને ભૂલ થી સાપ ઉપર તારો પગ પડી જાય અને સાપ તને ડંખ મારે… એને એરેન્જ મેરેજ કહેવાય…

અને જો પેલો એનાકોન્ડા ઉભો હોય અને ત્યાં જઈને તું ગરબા ચાલુ કરે અને ગાય… તો એને લવ મેરે જ કહેવાય…

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on Google+0

Comments

comments


7,365 views

facebook share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


6 − 3 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>