મેંટલ હોસ્પિટલ ના ડૉક્ટર નો ચેકઅપ.

images (1)

 

મેંટલ હોસ્પિટલ ના ડૉક્ટર ને ઍક વ્યક્તિ ઍ પૂછુયૂ : કોઈ વ્યક્તિ ગાંડો છે ક નહી ટી તમે કેવી રીતે નક્કી કરશો……?

ડૉક્ટર: અમે બાથરૂમ મા ટબ ભરી ને તે વ્યક્તિ ને ઍક ચમચી, ગ્લાસ, અને ડૉલ આપી અને બાથટબ ખાલી કરવાં માટે કહીયે છીઍ.

વ્યક્તિ બરાબર છે, નૉર્મલ વ્યક્તિ તો આ ડૉલ નો જ ઉપયોગ કરે છે, કારણ કે તે ત્રણેય વસ્તુ  માં મોટી છે…..

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on Google+0

Comments

comments


6,865 views

facebook share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


8 − = 3

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>