ભગવાન જેને બચાવવા માંગે છે તેને કોઈ નથી મારી શકતું?

ભગવાન જેને બચાવવા માંગે છે તેને કોઈ નથી મારી શકતું? ભગવાને આપણને જે કઈ પણ આપ્યું છે તેના માટે આપણે તેનો આભાર માનવો જોઈએ. જીવન આપણને મળ્યું છે તે જ સૌથી મૂલ્યવાન વસ્તુ છે. આપણે ભગવાન ના આભારી થવું જોઈએ કારણકે તેણે આપણને જીવતા રાખ્યા છે.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on Google+0

Comments

comments


19,094 views

facebook share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


6 + = 11

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>