અનુભવ કરવવા માંગતો: જાણવા જેવું

બસ એ જ અનુભવ કરાવવા માગતો હતો.એક મહિલા રસોડામાં નાસ્તો બનાવી રહી હતી, ત્યારે અચાનક પતિ ત્યાં આવી પહોંચ્યો અને બબડવા લાગ્યો.

”ધ્યાન રાખ, ધ્યાન રાખ… થોડુ બટર વધારે હો, હે ભગવાન…એક સાથે આટલા બધા, બંધ કર બંધ કર…હજુ વધારે બટર જોઇશે…ધ્યાનથી, વધારે પડી ના જાય…ઓહ ભગવાન જ્યારે તુ રસોઇ બનાવતી હો ત્યારે મને સાંભળતી જ નથી. જલ્દી કર.. જલ્દી.. કાંઇ ખબર પડે છે કે નહીં ? જો ક્યાંક મીઠુ રહી ન જાય…જો જો…”

આ લબલબ સાંભળીને વાઇફ અકળાઇને બોલી, ”શું માથુ પકાવો છો ? શું મને ખબર નથી કે રસોઇ કેમ બનાવાય ?”

પતિએ શાંત થઇને જવાબ આપ્યો, ”હું તો તને બસ એ જ અનુભવ કરાવવા માગતો હતો જે મને ડ્રાઇવીંગ કરતી વખતે થાય છે…!!!”

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on Google+0

Comments

comments


5,990 views

facebook share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


7 − = 2

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>