ફોન Slow કે Hang થઇ જાય તો શું કરશો ?

how-to-stop-android-phone-from-hanging

(1) રેમ સ્પેસ ખાલી કરો.

(2) બેકગ્રાઉન્ડ Apps બંઘ કરો.

(3) ફોન મેમરી માં વધુ ડેટા સેવ થયો હોય તો તેને SD Card પર મૂવ કરો.

(4) સારું Anti Virus સોફ્ટવેર ફોન માં હોવુ જરૂરી છે.

(5) Interest Surfing વખતે Browser માં ઘણા ટેબ અેક સાથે ના ખોલો.

(6) અેક સાથે અનેક Apps ના ચલાવો.

(7) કેચ ફાઇલ કિલયર કરો.

(8) ડિવાઇસ ને અપ ટુ ડેટ રાખો.

(9) લાઇવ વોલ પેપર યૂઝ ના કરો.

મોકલનાર વ્યક્તિ

ચિરાગ પટેલ

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on Google+0

Comments

comments


14,248 views

facebook share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


8 × 9 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>