ખતરનાક જવાબ ફિલ્મી છોકરાનો

9729_joke-5

ફિલ્મોની નાના છોકરાઓનાં માનસ પર શું અસર પડતી હોય છે, તેનો આ દાખલો પૂરતો છે…

“એક છોકરાએ સ્કૂલની પરીક્ષામાં ઉત્તરવહીનાં પહેલા પેજ પર લખ્યું :”

નોંધઃ આ આન્સર શીટમાં લખેલા દરેક જવાબ કાલ્પનિક છે, જેમનો કોઇ પુસ્તક કે નોટ્સ સાથે સંબંધ નથી!!!

 સૌજન્ય
દિવ્ય ભાસ્કર

Comments

comments


8,073 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


− 5 = 4