પ્રથમવાર ચીને નદી વચ્ચે બનાવ્યો ૧૧ કિલોમીટર લાંબો હાઇવે

China builed the first 11 km long highway between River

ચીનમાં હુબઈ સ્થિત રીવર – વેલીની વચ્ચે ૧૦.૯ કિલોમીટર લાંબો હાઇવે બનાવીને કમાલ કરી છે. આ હાઇવેનો ૪.૪ કિલોમીટર લાંબો રસ્તો પાણીની ઉપર છે. આ હાઇવે પશ્ચિમ ચીનને દક્ષિણ ચીન સાથે જોડે છે. આ હાઇવેના કારણે લોકો ટૂંકો સફર પસાર કરે છે. આ હાઇવેને નદીની ઉપર બનાવ્યો છે તેથી તે એક આકર્ષણ નું કેન્દ્ર છે.

China builed the first 11 km long highway between River

આ હાઇવેને દુનિયાનો મોસ્ટ સિનિક હાઇવે પણ માનવામાં આવે છે. કારણકે આ ચીનનો પ્રથમ ઈકો – ફ્રેન્ડલી હાઇવે છે. હાઇવે પરથી લોકો નદી, શહેરો, પહાડો અને સુંદર નઝારાને પણ જોય શકાય છે.

China builed the first 11 km long highway between River

Comments

comments


6,953 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


5 × 2 =