“પ્રકૃતિ શીખવાડે સંસ્કૃતિ”

width="422"

1) પગરખા : મારી જેમ બીજાના ઉપયોગમાં આવતા શીખો.

2) ફૂલ : તમારા સારા કામોની સુંગધ બીજાને આપો.

3) સરોવર : બીજાને આપવાથી ઈશ્વરે આપેલ ઓછુ થવાનું નથી.

4) સૂર્ય : અતિ કડક બનશો તો કોઈ સામે નહિ જુએ.

5) સોય : મારી જેમ બીજા ને ભેગા કરતા સીખો.

6) ચંદ્ર : હમેશા શાંત રહો.

7) સમુદ્ર : સારા ખરાબને તમારી અંદર સમાવતા શીખો.

8) પરપોટા : અભિમાન કારસો નહિ, મારી જેમ પળવારમાં નાશ પામશો.

9) મધમાખી : મારી જેમ હમેશા ઉદ્યમી રહો.

10) ઝાડ : શરણે આવેલાને આશરો આપો.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on Google+0

Comments

comments


5,982 views

facebook share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


3 × 6 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>