પરફેક્ટ ઘંઘાના પરફેક્ટ સુત્રો… !!

office

*  વહેલા ઉઠીને કામના સ્થળે પહોચી જાવ,

મોડા ઉઠવું એ ઘંઘાની પડતીની નિશાની છે.

*  પોતાનો ઘંઘો છોડીને બીજાને સમય આપવો નહિ.

સમય સાથે ચાલો અને સમયની બરબાદી કરો નહિ.

*  ઘંઘાના કામ માં દરેક જગ્યાએ સમયસર પહોચી જાવ.

ઘંઘામાં લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી નો પૂરે પૂરો ઉપયોગ કરો.

*  બીઝનેસ શરુ કરવો સરળ છે પણ,

તેણે ચાલવતા રહેવું એ એક કળા છે.

*  સંપૂર્ણ નિષ્ઠા, મહેનત અને,

પ્રામાણીકતા થી દરેક કામ કરો.

*  મુશ્કેલીમાં ઘીરજ ધારણ કરવી એ,

અડધી લડાઈ જીતવા બરાબર છે.

*  બીજાને નીચે પાડવામાં નહિ પણ પોતાને

ઉપર લાવવાથી સફળતા મળશે.

Comments

comments


8,462 views
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published.


8 + = 16