તમારું ઘ્યાન ક્યાં છે….? જુગાડ અહી છે..!!

Bp01uUsCAAE8ifO

રોજબરોજ ની જરૂરતો માટે વપરાતા સાઘનોમાં ભારત ભલે અમેરિકાથી પાછળ રહી ગયો હોય પણ અહી એવી એવી જુગાડ ની ટેકનીક વાપરવામાં આવે છે કે તે જોઇને સિલિકોનવેલી ના મોટા મોટા એન્જિનિયરો નું મગજ પણ ન ચાલે.

જો દુનિયામાં જુગાડ ના મામલે કોઈ સ્પર્ધા રાખવામાં આવે તો ચોક્કસ જ ભારત નો પ્રથમ નબર આવે. અહીના ફોટોસ જોઇને તમે પણ આમ જ કહેશો.

ofFNrTw

maxresdefault

baby-jugaad

7b550facf79ea4aebdb7586025a1daf4

954411-img.rqrmsr.16p

281029501819c023b54d3a0217337f26

1fc69f90ba02ce74a73f592c4ea1ce2e

Comments

comments


10,784 views
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


5 − = 1