ડોલ્ફિન કરે છે પરમાણુ હથિયારોની સુરક્ષા, આપે છે US Navyને જાણકારી

worlds largest stockpile at seattle of nuclear weapons guarded by dolphin in janvajevu.com

યુએસ નેવીએ તેના કિટસૈપ (સિએટલ) સ્થિત બેઝ પર ડોલ્ફિન્સ પાળેલી છે. જે પરમાણુ હથિયારોની સુરક્ષામાં તૈનાત છે. આ ડોલ્ફિન્સને નેવીના અધિકારીઓએ ટ્રેનીંગ પણ આપી છે. બેઝ પાસેની કોઇપણ અન્ચિછનીય ગતિવિધિઓની જાણકારી તે નેવીના અધિકારીઓ સુધી પહોંચાડે છે.

worlds largest stockpile at seattle of nuclear weapons guarded by dolphin in janvajevu.com

worlds largest stockpile at seattle of nuclear weapons guarded by dolphin in janvajevu.com

worlds largest stockpile at seattle of nuclear weapons guarded by dolphin in janvajevu.comસૌજન્ય
દિવ્ય ભાસ્કર

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on Google+0

Comments

comments


4,319 views

facebook share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× 1 = 5

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>