જ્યારે ફોટોગ્રાફરો ક્લિક થયા Funny અવતારમાં, જુઓ તસવીરો

Funny life was when photographers clicked, to see the pics

ફોટોગ્રાફરો આપણને વિવિધ પ્રકારની તસવીરો ક્લિક કરી આપતા હોય છે. તેઓ ઘણી વખત વિશ્વની અદભુત તસવીરોને આપણી સમક્ષ રજૂ કરતા હોય છે. તો કોઇ વખત આપણી આસપાસની ફન્ની તસવીરોને આપણી સામે લાવી આપણને હસાવતા હોય છે. જોકે ફોટોગ્રાફરો અમુક સમયે ફોટોગ્રાફીમાં એટલા મગ્ન થઇ ગયા હોય છે કે તેઓ એક ફન્ની પોઝીશનમાં આવી જતા હોય છે અને આ તસવીરો ત્યાં હાજર અન્ય ફોટોગ્રાફરો ઝડપી લેતા હોય છે. ફોટોગ્રાફરોની આવી જ ફન્ની તસવીરો અમે તમારી સમક્ષ રજૂ કરી રહ્યાં છીએ. જેને જોઇને તમે હસી હસીને લોટ પોટ થઇ જશો.

Funny life was when photographers clicked, to see the pics

Funny life was when photographers clicked, to see the pics

Funny life was when photographers clicked, to see the pics

Funny life was when photographers clicked, to see the pics

Funny life was when photographers clicked, to see the pics

Funny life was when photographers clicked, to see the pics

Funny life was when photographers clicked, to see the pics

Funny life was when photographers clicked, to see the pics

Funny life was when photographers clicked, to see the pics

Funny life was when photographers clicked, to see the pics

Funny life was when photographers clicked, to see the pics

Funny life was when photographers clicked, to see the pics

સૌજન્ય
દિવ્ય ભાસ્કર

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on Google+0

Comments

comments


5,133 views

facebook share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


8 + 1 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>