જાહેરાત – ગર્લફ્રેંડ જોઈએ છે

જાહેરાત - ગર્લફ્રેંડ જોઈએ છે
જુની ગર્લફ્રેંડનું અચાનક માનસિક સંતુલન બગડવાથી
નવી ગર્લફ્રેંડ તરત જ જોઈએ છે..
તેથી રસ ધરાવતી છોકરીઓએ તરત જ સંપર્ક કરવો

નિયમ આ પ્રમાણે … 

 1. મિત્રો સાથે હોઉ તો દસવાર ફોન કરવો નહી
 2. ભૂતકાળનો વિષય કાઢીને માથુ દુખાવવુ નહી
 3. કોઈપણ વાતની જીદ કરવી નહી
 4. મહિનામાં એક જ વાર બગીચામાં
 5. પાણીપુરી મારે આ જ ભૈયા પાસે ખાવી છે એવી જીદ કરવી નહી
 6. ગાડીવર બેસતી વખતે બ્રેક લગાવો એવુ કહેવુ નહી
 7. ગમે ત્યારે ગમે ત્યા એકદમ લાડ લડાવવા નહી
 8. ક્યા હતા શુ કરતા હતા કોણે સાથે હતા એવા ફાલતું પ્રશ્નો કરવા નહી
 9. મને આ જ કેડબરી જોઈએ એવા નખરાં કરવા નહી
 10. હુ હુ ત્યારે મોઢા પર સ્કાર્ફ બાંધવો પડશે
 11. Girlfriendના નાતે  જે જવાબદારીઓ નિભાવવી પડે તે માટે આનાકાની કરવી નહી.

પેકેજ 

 1.  અઠવાડિયામાં 1 વાર પિક્ચર જોવા લઈ જવાશે
 2. ચા કોફી નાસ્તો ભોજન અમારી તરફથી રહેશે.
 3. મહિનામાં 300 રૂ નુ Recharge
 4.  મહિનામાં એકવાર લોંગ ડ્રાઈવ પર લઈ જવાશે.

Comments

comments


6,239 views

Leave a Reply

Your email address will not be published.


9 − = 3