જાણો… વેલેન્ટાઇન વિકમાં આવતા અલગ-અલગ દિવસો વિષે….

*  ૭ ફેબ્રુઆરી…. રોઝ ડે

Rose Day 2016 Images for Whatsapp

*  ૮ ફેબ્રુઆરી…. પ્રપોઝ ડે

propose-day-sms-2015

*  ૯ ફેબ્રુઆરી…. ચોકલેટ ડે

Happy-Chocolate-Day

*  ૧૦ ફેબ્રુઆરી…. ટેડી બેર ડે

Teddy-Day

*  ૧૧ ફેબ્રુઆરી…. પ્રોમિસ ડે

screen-4=x800

*  ૧૨ ફેબ્રુઆરી…. હગ ડે

a21b2bd5475278525d96f789cab934ea_ft_xl

*  ૧૩ ફેબ્રુઆરી…. કિસ ડે

kiss-day

*  ૧૪ ફેબ્રુઆરી…. વેલેન્ટાઇન ડે

Happy-Valentines-Day-1

બીજા અન્ય દિવસો:-

*  ૧૫ ફેબ્રુઆરી…. સ્લેપ ડે

*  ૧૬ ફેબ્રુઆરી…. કિક ડે

*  ૧૭ ફેબ્રુઆરી…. પરફ્યુમ ડે

*  ૧૮ ફેબ્રુઆરી…. ફ્લર્ટિંગ ડે

*  ૧૯ ફેબ્રુઆરી…. કન્ફેશન ડે

*  ૨૦ ફેબ્રુઆરી…. મિસિંગ ડે

*  ૨૧ ફેબ્રુઆરી…. બ્રેકઅપ ડે

*  ૨૨ ફેબ્રુઆરી…. ડ્રીંકીંગ ડે.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on Google+0

Comments

comments


6,975 views
Tagged

facebook share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


− 4 = 2