જાણો છો… કીબોર્ડના બધા અક્ષર લાઈનમાં કેમ નથી હોતા?

obtain-a-free-online-insurance-quote-quickly-step-4

આપણે બધા દરરોજ કીબોર્ડનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. કીબોર્ડથી સર્ચ કરવામાં જેટલી આપણી આંગળીઓ ઝડપી ચાલે તેટલું જ દુનિયામાં સૂચનાનું આદાનપ્રદાન થાય છે. પણ શું તમે કદી વિચાર્યુ છે કે કીબોર્ડના શબ્દનો ક્રમ QWERTY કેમ હોય છે?

કોમ્પ્યુટરનું કીબોર્ડ અને મોબાઈલના કીપેડની શરૂઆત QWERTY અક્ષરથી થાય છે. ક્રિસ્ટોફર શોલ્સે QWERTY ની રૂપરેખા તૈયાર કરી હતી. 1874 માં આવેલ ટાઈપરાઈટર નો ઉપયોગ પણ આવી રીતે થતો હતો. તે સમયે આને ‘રેમીન્ગટન 1’ ના નામે ઓળખવામાં આવતો હતો.

જયારે ક્રિસ્ટોફર શોલ્સ કીબોર્ડમાં શબ્દોની ગોઠવણી કરી રહ્યા હતા ત્યારે તેમને સીધા ક્રમમાં બટન ગોઠવ્યા ત્યારે જાણવા મળ્યું કે બટન જામી જાય છે. એક પછી એક અક્ષર હોવાથી બટન દબાવવામાં મુશ્કેલી થાય છે અને તે સમયે ટાઈપરાઈટરમાં બેકસ્પેસ નું બટન પણ નહોતું. આ જ કારણ છે કે કીબોર્ડમાં QWERTY શબ્દનો ઉપયોગ થાય છે, જેથી ટાઈપ કરવામાં સરળતા રહે.

Comments

comments


19,536 views
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


9 − 4 =