જયારે મમ્મી ‘બેટા’ બોલે છે ત્યારે શબ્દમાં દમ હોય છે…!!

mom-making-love-with-her-baby

મિત્રો…આજે “બેટા” શબ્દ બહુ નાનો થય ગયો હોય તેમ લાગે છે.

આજે આપણને ઘણી જગ્યા એ આ શબ્દ સાંભળવા મળે છે.

પિતા કહે છે કે “બેટા” કામમાં ધ્યાન આપ,

શિક્ષક કહે છે “બેટા” આમ નહિ કર,

એક મિત્ર પ્રેમ થી બીજા મિત્ર ને કહે છે “બેટા” તને સારી રીતે ઓળખું છું,

વ્યક્તિ જ્યાં જોબ કરતો હોય ત્યાં બોસ મોટી ઉમર નો હોય તો કહે છે “બેટા” તારું કામ સારું છે,

આ તમામ વ્યક્તિ પ્રેમ થી જરૂર “બેટા” કહીને બોલાવે છે,

પરંતુ મિત્રો માત્ર એક જ એવી વ્યક્તિ છે કે જે “બેટા” બોલે ત્યારે દિલમાં એક અનોખો અનુભવ થાય.

અને તે છે “” માં “”.

Comments

comments


10,817 views
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


3 × 6 =