જયારે કોઈને મુસીબત આવે તો હેલ્પ અવશ્ય કરવી, વાંચો સ્ટોરી

help

ઘણાં વર્ષો પહેલાં એક રાજાએ એક વાર પોતાના નગરમાં પ્રજાની કસોટી કરવા મુખ્ય માર્ગની વચ્ચોવચ્ચ એક મોટો પથ્થર મૂકાવ્યો. પછી તેઓ થોડે દૂરથી સંતાઈને જોવા લાગ્યા.

ઘણા માણસો ત્યાંથી પસાર થવા લાગ્યા. શ્રીમંતો, વેપારીઓ, રાજ્યના રાજદરબારીઓ, ઘણા પસાર થયા. સૌ મોઢું બગાડે. જેમ તેમ બોલે. કોઈ તો રાજા જ ખરાબ છે, કાંઈ ધ્યાન જ નથી રાખતા. બસ, વેરો લેવામાં સમજે છે એમ જેમ તેમ બોલી પસાર થતાં હતાં.

ત્રણેક કલાક બાદ એક શાકભાજી વેચનાર સામાન્ય માણસ ત્યાંથી નીકળ્યો. તેણે પોતાનો ટોપલો માથેથી નીચે ઉતાર્યો અને મહેનત કરીને પથ્થર ખસેડવા લાગ્યો પરંતુ તેમાં ખૂબ જ તકલીફ પડતી હતી. બીજાને મદદ કરવા આજીજી કરી. પરંતુ કોઈએ તેને મદદ ના કરી. છતાંય તે એકલો મહેનત કરતો જ રહ્યો. ધીમે ધીમે ગબડાવી ગબડાવીને તેણે પથ્થરને એક બાજુ ઉપર ગોઠવી દીધો.

પછી તે પોતાનો શાકનો ટોપલો લેવા માટે ગયો ત્યાં તો તેને જ્યાં મૂળ જગ્યાએ પથ્થર હતો તેની નીચે એક સોનામહોર પડેલી જોવામાં આવી. તેથી તે વિચારમાં પડયો.

રાજાએ તરત જ ત્યાં આવી તે સોનામહોર તેના હાથમાં મૂકી કહ્યું કે, ‘આ હવે તારી છે.’ રાજા તેને મહેલમાં લઈ ગયા અને બીજી ઘણી સોનામહોરો ભેટમાં આપી.

ઘણીવાર આપણા જીવનમાં અડચણો આપણા માટે સુવર્ણ તક સમાન હોય છે. તેથી જીવનમાં જે જે અડચણો આવે તેને આ પથ્થરની જેમ મહેનત કરીને દૂર કરવી જોઈએ અને બીજાની ભલાઈનો – બીજાને મદદરૃપ થવાનો વિચાર કરવો જોઈએ.

Comments

comments


11,843 views
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


7 + 3 =