…. છતા અન્ન ઉગાડનાર ખેડૂત ગરીબ અને લાચાર છે.

Inspirational Gujarati Quotes Images displayed in Gujarati Fonts

Comments

comments


5,581 views

Leave a Reply

Your email address will not be published.


× 2 = 6