ચેન્નાઈ એક્સપ્રેસ”ની જગ્યાએ “ગુજરાત એક્સપ્રેસ” ફિલ્મ બની હોત તો

ચેન્નાઈ એક્સપ્રેસ”ની જગ્યાએ “ગુજરાત એક્સપ્રેસ” ફિલ્મ બની હોત તો

 

ધારો કે, “ચેન્નાઈ એક્સપ્રેસ”ની જગ્યાએ “ગુજરાત એક્સપ્રેસ” ફિલ્મ બની હોત તો, ગીતના શબ્દો કઈક આવા હોત : “દાંડિયા રાસ..દાંડિયા રાસ…”

મૂછો કો થોડા રાઉન્ડ ઘુમાકે,

રબારી કે જેસા ડ્રેસ લગા કે,

છાસમેં થોડી સી લસ્સી મિલા કે,

આ જાઓ સરે મૂડ બના કે,

ઓલ ધ ફાલ્ગુની ફેન્સ…એ હાલો….

ડોન્ટ મિસ આ ચાન્સ….એ હાલો….

“દાંડિયા રાસ..દાંડિયા રાસ…દાંડિયા રાસ..દાંડિયા રાસ…”

જબ ભી ફાલ્ગુની કા ગરબા બજેગા,

સબ કો મેદાનમેં આના પડેગા,

દાંડિયા કો ઘુમાના પડેગા,

સ્ટેપ કર કે દિખાના પડેગા,

ઓલ ધ ફાલ્ગુની ફેન્સ…એ હાલો….

ડોન્ટ મિસ આ ચાન્સ….એ હાલો….

“દાંડિયા રાસ..દાંડિયા રાસ…દાંડિયા રાસ..દાંડિયા રાસ…”

 

હા હા હા !

 

શેર કરો ભાઈ, માર્કેટમાં નવું લોન્ચ થયું છે !!

 

Comments

comments


6,681 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


7 × = 49