ગુણ, સદગુણ વગરની બધી જ આવડત નકામી છે….

3

જો પોતાના માં ગુણ કે સદગુણ ન હોય તો આના સામે તમામ ઉચ્ચ વસ્તુઓ ફેલ છે. આના વગર એજ્યુકેશન પણ નકામું છે. જુઓ સારી શીખ આપતો ‘પૂજ્ય અપૂર્વ સ્વામી’ નો આ જોરદાર વિડીયો….

https://www.youtube.com/watch?v=UYUrEBt0vDs

Comments

comments


5,405 views
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


6 − 3 =