જાણો ગુજરાત વિષે અવનવું

સૌથી મોટું બંદરઃ- કંડલા

What is the largest in the state ..? Like to learn about Gujarat !!

સૌથી મોટું શહેરઃ- [વસ્તી અનુસાર] અમદાવાદ

What is the largest in the state ..? Like to learn about Gujarat !!

સૌથી મોટો જિલ્લોઃ- [વસ્તીમાં] અમદાવાદ

What is the largest in the state ..? Like to learn about Gujarat !!

સૌથી મોટો જિલ્લોઃ- [વિસ્તારમાં] કચ્છ

What is the largest in the state ..? Like to learn about Gujarat !!

સૌથી મોટું રેલ્વેસ્ટેશનઃ- અમદાવાદ

What is the largest in the state ..? Like to learn about Gujarat !!

સૌથી મોટી હૉસ્પિટલઃ- સિવિલ હૉસ્પિટલ [અમદાવાદ]

What is the largest in the state ..? Like to learn about Gujarat !!

સૌથી મોટી ડેરીઃ- અમુલ ડેરી [આણંદ]

What is the largest in the state ..? Like to learn about Gujarat !!

સૌથી મોટી રિફાઈનરીઃ- કોયલી [વડોદરા]

What is the largest in the state ..? Like to learn about Gujarat !!

સૌથી મોટી યુનિવર્સિટીઃ- ગુજરાત યુનિવર્સિટી [અમદાવાદ]

What is the largest in the state ..? Like to learn about Gujarat !!

સૌથી મોટી ઔદ્યોગિક સંસ્થાઃ- રિલાયન્સ

What is the largest in the state ..? Like to learn about Gujarat !!

સૌથી મોટી નદીઃ- સાબરમતી

What is the largest in the state ..? Like to learn about Gujarat !!

સૌથી મોટો મેળોઃ- વૌઠાનો મેળો

What is the largest in the state ..? Like to learn about Gujarat !!

સૌથી મોટું વનસ્પતિ ઉદ્યાનઃ- વધઈ [ડાંગ]

What is the largest in the state ..? Like to learn about Gujarat !!

સૌથી મોટો બાંધ:- સરદાર સરોવર નર્મદા બંધ

What is the largest in the state ..? Like to learn about Gujarat !!

સૌથી મોટો મહેલઃ- લક્ષ્મી વિલાસ પેલેસ [વડોદરા]

What is the largest in the state ..? Like to learn about Gujarat !!

સૌથી મોટું એરપૉર્ટઃ- અમદાવાદ

What is the largest in the state ..? Like to learn about Gujarat !!

સૌથી મોટું સરોવરઃ- નળ સરોવર

What is the largest in the state ..? Like to learn about Gujarat !!

સૌથી મોટી લાઈબ્રેરીઃ- વડોદરા સેન્ટ્રલ લાઈબ્રેરી

What is the largest in the state ..? Like to learn about Gujarat !!

સૌજન્ય
દિવ્ય ભાસ્કર

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on Google+0

Comments

comments


8,483 views

facebook share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


8 × = 16

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>