ગુજરાતમાં વડોદરા પાસે બનશે ૪ નવી યુનિવર્સીટી

4. The new university will be near Vadodara in Gujarat

વડોદરા પાસે યુનિવર્સીટીની જાહેરાત કરાયા બાદ ગુજરાત સરકારે વડોદરા પાસે દુમાડ અને ચકોરી વિસ્તારની યુનિવર્સીટી અંગે જાહેરાત કરાય છે. આ યુનિવર્સીટીમાં ટેકનીકલ, બાળકો માટે, સ્પોર્ટ્સ અને ટીચર યુનિવર્સીટી તૈયાર કરશે. દુમાડ અને ચકોરીમાં ૭૨૩ એકર જમીન એકત્ર કરાય છે અને આ યુનિવર્સીટીનું કામ બે વર્ષમાં પૂર્ણ થશે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા ડીજીટલ ઇન્ડિયાનું સ્વપ્ન જાહેર કરાયા બાદ સરકાર પણ વધારે શિક્ષણની સુવિધાઓ તૈયાર કરી રહ્યું છે.

4. The new university will be near Vadodara in Gujarat

વડોદરામાં આ ટેકનીકલ યુનિવર્સીટીની જાહેરાત ચેરમેન એસ.કે.નંદા દ્વારા કરાય હતી. ત્યારબાદ શિક્ષણમંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચૂડાસમાએ બીજી ત્રણ યુનિવર્સિટીની જાહેરાત કરી છે જેમાં બાળકો માટેની અલગ યુનિવર્સિટી તૈયાર કરાશે. આ યુનિવર્સિટી ચાકોરીમાં સાકાર કરાશે. તેની સાથે સ્પોર્ટસ યુનિવર્સિટી અને ટીચર્સ યુનિવર્સિટી પણ બનશે.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on Google+0

Comments

comments


3,772 views

facebook share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× 7 = 63

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>