ગુજરાત નું ધોરણ 12 Science નું પરિણામ થયું જાહેર

86.10 percent of the state science standard 12 results

ગુરુવારે ગુજરાતના શિક્ષણમંત્રી ભુપેન્દ્ર સિંહ ચુડાસ્માએ ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા લેવાતી ધોરણ 12 સાયન્સની ચોથા સેમેસ્ટરની પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર કર્યું હતું. ધોરણ 12 સાયન્સના ચોથા સેમનું 86.10 ટકા જાહેર કરાયું હતું. ગુજરાતમાં ગોંડલ કેન્દ્રએ સાયન્સના ચોથા સેમમાં 99.73 ટકા સાથે અવ્વલ રહ્યું હતું. વડોદરા જિલ્લાના છોટાઉદેપુર કેન્દ્ર 21.99 ટકા પરિણામ સાથે સૌથી પાછળ રહ્યું હતું. આ ઉપરાંત બોર્ડની પરીક્ષામાં વિદ્યાર્થીઓ કરતા વિદ્યાર્થીનીઓ આગળ નીકળી ગઈ હતી. 86.76 ટકાના પરિણામ સાથે વિદ્યાર્થીનીઓ પાસ થઈ આગળ રહી હતી. વિદ્યાર્થીઓ 85.75 ટકા વિદ્યાર્થીઓ પાસ થયા હતા. ધોરણ 10નું પરિણામ 4 જૂને જાહેર થશે.

ગુરુવારે ગુજરાતના શિક્ષણમંત્રી ભુપેન્દ્ર સિંહ ચુડાસ્માએ ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા લેવાતી ધોરણ 12 સાયન્સની ચોથા સેમેસ્ટરની પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર કર્યું હતું. ધોરણ 12 સાયન્સના ચોથા સેમનું 86.10 ટકા જાહેર કરાયું હતું. ગુજરાતમાં ગોંડલ કેન્દ્રએ સાયન્સના ચોથા સેમમાં 99.73 ટકા સાથે અવ્વલ રહ્યું હતું. વડોદરા જિલ્લાના છોટાઉદેપુર કેન્દ્ર 21.99 ટકા પરિણામ સાથે સૌથી પાછળ રહ્યું હતું. આ ઉપરાંત બોર્ડની પરીક્ષામાં વિદ્યાર્થીઓ કરતા વિદ્યાર્થીનીઓ આગળ નીકળી ગઈ હતી. 86.76 ટકાના પરિણામ સાથે વિદ્યાર્થીનીઓ પાસ થઈ આગળ રહી હતી. વિદ્યાર્થીઓ 85.75 ટકા વિદ્યાર્થીઓ પાસ થયા હતા. ધોરણ 10નું પરિણામ 4 જૂને જાહેર થશે. ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા માર્ચ 2015માં ધોરણ 12 સાયન્સા ચોથા સેમેસ્ટરની પરીક્ષા લીધી હતી. રાજ્યમાંથી 1,28,998 વિદ્યાર્થી નોંધાયા હતા.

86.10 percent of the state science standard 12 results

પરિણામની હાઇલાઇટ્સ

 • ધો.12 સાયન્સનું કુલ પરિણામ 86.10%
 • 85.75% વિદ્યાર્થીઓ પાસ થયા
 • સૌથી ઓછુ પરિણામ છોટાઉદેપુર કેન્દ્રનું 21.99% પરિણામ
 • સૌથી વધારે પરિણામ ગોંડલ કેન્દ્રનું 99.73% પરિણામ
 • A1 ગ્રુપમાં 427 વિદ્યાર્થીઓ પાસ
 • A2 ગ્રુપમાં 4008 વિદ્યાર્થીઓ પાસ
 • ગુજરાતી માધ્યમનું 84.80% પરિણામ
 • અંગ્રેજી માધ્યમનું 93.76% પરિણામ
 • A ગ્રુપનું 89.94% પરિણામ
 • B ગ્રુપનું 80.96% પરિણામ
 • AB ગ્રુપના ઉમેદવારોનું પરિણામ 72.73 ટકા પરિણામ
 • 9 શાળાઓનું 10%થી ઓછું પરિણામ
 • 100 % પરિણામ વાળી 251 શાળા
 • સૌથી વધુ પરિણામ ધરાવતો જિલ્લો રાજકોટ 96.1%
 • ગેરરીતિના 214 કેસ નોંધાયા
 • ખાલી રહેલી જગ્યાઓ પર JEE વિના પણ પ્રવેશ અપાશે

સૌજન્ય
દિવ્ય ભાસ્કર

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on Google+0

Comments

comments


4,251 views

facebook share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


8 − 4 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>