ખાદ્યપદાર્થો ની ભેળસેળ વિષે જાણવા જેવું, અચૂક શેર કરો

rice-impurity1

સામાન્ય રીતે આપણે ખાદ્ય પદાર્થોનું સેવન કરતા તો હોઈએ છીએ પણ તેમાં કરવામાં આવતી ભેળસેળ વિષે આપણે અજાણ્યા હોઈએ છીએ. આજે અમે તમને ફૂડમાં થતી ભેળસેળ વિષે જણાવવાના છીએ જેનાથી તમે નીચે દર્શાવવામાં આવેલ ટીપ્સથી ચેક કરી શકશો કે કઈ વસ્તુમાં ભેળસેળ કરવામાં આવી છે અને શેમાં નહિ?

ચા

Hot-Tea

સફેદ કાગળ પર રગડવાથી જો ફિલ્ટર પેપર ‘ગુલાબી દાગ’ નું થાય તો સમજવું કે ભેળસેળ છે.

હિંગમાં ભેળસેળ

asafetida-hing-powder-large-1-716-366

હિંગ ને પાણીમાં ભેળવી અને થોડી વાર માટે અલગ રાખી દેવામાં ભેળસેળ હશે (સોપ, સ્ટોન અને માટી) તો તળિયે જમા થશે.

સાકર

Sugar_2xmacro

ગ્લાસમાં સાકર ૧૦ ગ્રામ રાખવી, બે મિનીટ બાદ તળિયે પાવડર બેસે તો સમજવું કે ‘ચોક પાવડર’ ની ભેળસેળ છે.

મરચાં

substitute-for-chili-powder_lg

૨ ગ્રામ મરચાંને પાણી ના ગ્લાસ માં એસીટોન ૫ ml નાખી રાખતા તરત લાલ રંગ દેખાય તો ‘ઈંટનો ભૂકો’ સમજવું.

મધ માં ભેળસેળ

honey-2

મધ માં રૂ ભીંજવી અને બાળી જોવું જો બળી જાય તો શુદ્ધ સમજવું નહિ તો ભેળસેળ સમજવી. ‘સાકર’ ની ભેળસેળ મધ માં હશે તો બળતી વખતે તડતડ અવાજ આવશે.

તુવેર દાળ, મગ દાળ

300646077_main_02_0

હુંફાળા પાણી માં દાળ ભીંજવી ત્યાર બાદ પાણી નીતારી લેવું. તેમાં થોડા ટીપા hcl ના (થોડા ટીપા ૨-૫) નાખવા. જો રંગ ‘ગુલાબી થાય’ તો રંગની ભેળસેળ સમજવી.

હળદર

Turmeric-Powder

થોડી હળદર લઇ hcl ઉમેરતા (થોડા ટીપા ૨-૫) રીંગણી કલર થાય તો સમજવું ‘રંગની ભેળસેળ’ છે.

મરી

pepper-dreams-01

મરીના દાણામાં આલ્કોહોલ ભેળવવાથી જો ‘પપેયા ના બિય’ હશે તો નીચે બેસી જશે અને મરી તે બધા ઉપર તરશે.

દૂધની તપાસ

milka2master

પાણી ભેળસેળ : લેકટોમીટર દ્વારા ૩૦ યુનિટ ઉપર બતાવે એટલે પાણી અથવા પાવડર ની ભેળસેળ સમજવી. યુરીયાની તપાસ : ૫ ml દૂધમાં બ્રોમો મીથાઈલ નાખી મિનીટ બાદ રંગ ભૂરો બતાવે એટલે યુરીયા સમજવું અથવા આયોડીન થી પણ રંગ ભૂરો થાય તો ભેળસેળ સમજવી.

આઈસ્ક્રીમ

Ice-Cream-Sundae-with-Cherry-1024x640

આઈસ્ક્રીમ માં લીંબુનો રસ ભેળવો જો ‘વોશિંગ પાવડર’ હશે તો ફીણ થવા લાગશે. આઈસ્ક્રીમ માં ‘સેકરીન’ હશે તો સ્વાદ શરૂઆતમાં મીઠો અને ત્યારબાદ કડવો લાગશે.

Comments

comments


18,940 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


8 + 4 =