ખબર ત્યારે પડી જયારે હું એક “દિકરીનો બાપ” બન્યો….

carta-de-un-padre-enamorate-de-un-hombre-que-te-ame-tanto-como-yo-497821

લગ્નમાં હું જતો જ્યારે
જ્યારે..
મનમાં થતો સવાલ ત્યારે
ત્યારે…..

વિદાયમાં બધા કેમ રડે છે…
રડવાનું હોય તો લગ્ન કેમ
કરે છે….

“મારી વહાલીને સાચવજો ” એમ
કહેવાય છે….
તો પેલો શું એને હેરાન કરવા લઈ
જાય છે ?

ઉત્તર ના જડ્યો કેટકેટલી
થોથીઓ પઢયો…

સમજાયું બધુ જ્યારે હું “દિકરીનો બાપ” બન્યો….

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on Google+0

Comments

comments


6,045 views
Tagged

facebook share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


3 + 8 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>