કોલમ્બિયામાં છે વિશ્વનો સૌથી ઉંચો પામ ટ્રી, લંબાઇ 200 ફૂટ

Colambiya valley of cocora

કોલમ્બિયાની કોકોરા વૈલી પામ ટ્રી (નાળિયરી)ને કારણે પ્રસિદ્ધ છે. અહીં દુર-દુર સુધી તમને પામ ટ્રી જોવા મળતા હોય છે અને તેમની લંબાઇ પણ ઘણી વધારે હોય છે. આ પામ ટ્રીમાં જ એક 200 ફૂટની લંબાઈ ધરાવે છે, જેને કારણે તે વિશ્વનો સૌથી ઉંચો પામ ટ્રી બની ગયો છે.

કોલમ્બિયામાં નાળિયરના વૃક્ષ (પામ ટ્રી)ને રાષ્ટ્રીય વૃક્ષ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે અને એટલે જ તેને કાપવા પર સજાની જોગવાઇ છે. વિશ્વભરમાં નાળિયેરીની વિવિધ 2,500 જાતીઓ આવેલી છે. જેમાંથી અહીંના વૃક્ષો સૌથી અલગ જાતિના તરી આવે છે.

Colambiya valley of cocora

Colambiya valley of cocora

Colambiya valley of cocora

Colambiya valley of cocora

Colambiya valley of cocoraસૌજન્ય
દિવ્ય ભાસ્કર

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on Google+0

Comments

comments


4,097 views

facebook share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× 5 = 25

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>