કામ માં આવતી જરૂરી રસોડાની ટીપ્સથી તમને નવા નવા આઈડિયાઓ મળશે

maxresdefault

રસોડામાં ઉપયોગી એવી ઘણી બધી શોર્ટકટ ટીપ્સ હોય છે, જેના વિષે કદાચ તમને ખબર નથી હોય. તો જાણો અમારી આ ટીપ્સને.

* ભીંડો અને કોળુંને કાપ્યા બાદ ચપ્પુના રહેલ ચીકાશ કાઢવ માટે અખબારી (ન્યુઝ પેપર) કાગળથી સાફ કરીને ધોવાથી ચીકાશ દુર થઇ જશે.

* ધી બનાવતી વખતે જો વાસણ બળી જાય તો તેમાં પાણી અને મીઠું નાખીને ઉકાળો, આનાથી વાસણ ચમકાતા (સાફ) થઇ જશે.

* રોટલી બનાવ્યા બાદ લોઢી (તવી) માં લીંબુની છાલ ઘસવાથી લોઢી સારી રીતે સાફ થઇ જશે.

* કાંચના (ફાયબરના વાસણ) વાસણને ચમકાવવા તેમાં લીંબુની છાલ ઘસવી.

* શાક ની ગ્રેવી ઘટ્ટ કરવા માટે મસાલાની સાથે તેમાં થોડું છીણેલું નાળીયેર નાખવાથી શાક સ્વાદિષ્ટ બનશે.

* જો કાંચના વાસણોને ઉપયોગમાં લેવા ન હોય તો એક એક પીસને પેપરથી વીંટી નાખવા. આમ કરવાથી વાસણ અથડાશે નહિ.

* કારેલાનું શાક કડવું ન લાગે તે માટે કારેલા ને સમારીને આખી રાત દહીં માં પલાળી રાખો.

* ઠંડીમાં બ્રેડ પર માખણ લગાવવા માટે ચપ્પુને ગરમ કરીને માખણ કાપવું. ઝડપથી માખણ કપાશે.

* વધારે મલાઈ મેળવવા માટે દૂધને ઘીમાં ગેસે વધારે સમય સુધી ઉકાળવું.

* માખણથી ઘી બનાવતા સમયે પાણીનો છંટકાવ કરવાથી ઘી દાણાદાર બને છે.

* જુના બટાટા બાફતી વખતે લીંબુનો રસ નાખવાથી બટાટા સફેદ રહેશે.

* ચીકણાઈ વાળા વાસણોને સાફ કરવા માટે કેળાની છાલના અંદરના ભાગને વાસણમાં ઘસવું. આમ કરવાથી ચીકણાઈ સરળતાથી નીકળી જશે.

* મલાઈમાં એક ચમચી ખાંડ નાખીએ અને તેને ફેટી એતો માખણ વધારે નીકળશે.

Comments

comments


15,397 views
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ 1 = 4