કામની છે આ ફેસબુકની શૉર્ટકટ કીઝ, તમે પણ જાણો

shortcuts-facebook

ફેસબુકને વધારે ઈંટેરેસ્ટીંગ અને રસપ્રદ બનાવવા માટે શૉર્ટકટ કીઝ હોય છે, જેનો ઉપયોગ કરવામાં યુઝર્સને મજા આવે છે. આ શૉર્ટકટ કીઝનો ઉપયોગ આપણે ચેટીંગ કરતા સમયે કરી શકીયે છીએ, જે આપણી ચેટીંગ ને વધારે આનંદદાયક બનાવી દે છે. ચાલો જાણીએ આ શૉર્ટકટ કીઝ વિષે…

Alt + 1…….☺…  સ્માઇલી ફેસ

Alt + 2 ……☻….. બ્લેક સ્માઇલી ફેસ

Alt + 3…….♥…… હાર્ટ

Alt + 4…….♦…… ડાયમંડ

Alt + 5…….♣…… ક્લબ

Alt + 6…….♠….. સ્પેડ

Alt + 7…… • …… બ્લેક ડોટ

Alt + 11…..♂…… મેલ સાઇન

Alt + 12……♀….. ફીમેલ સાઇન

Alt + 13……♪…. એઈટ નોટ

Alt + 14……♫……  બી એઈટ નોટ

Alt + 15…..☼….. સન

Alt + 16…. ►…. બ્લેક સિમ્બોલ

Alt + 18…..↕…… અપ/ ડાઉન એરો

Alt + 22…. ▬ …. હોરીઝોન્ટલ થીક બોલ્ડ લાઈન

Alt + 24…….↑….. અપ એરો

Alt + 25……↓…… ડાઉન એરો

Alt + 26…..→….. રાઈટ એરો

Alt + 27……←….. લેફ્ટ એરો

Alt + 29……↔… રાઈટ લેફ્ટ એરો

Alt+33…. ! …. એક્સક્લેમેશન સાઇન

Alt+222…. ▐ …. વર્ટીકલ બોલ્ડ લાઈન

Alt + 251…..√….. સ્ક્વેર રૂટ ચેક માર્ક

Alt+999…. τ …. તાઉ

Alt + 0153….. ™… ટ્રેડમાર્ક સિમ્બોલ

Alt + 0169…. ©…. કૉપીરાઇટ સિમ્બોલ

Alt + 0174….. ®…. રજીસ્ટ્રેડ ટ્રેડમાર્ક સિમ્બોલ

Alt + 0176 …°…… ડિગ્રી સિમ્બોલ

Alt + 0177 …±… પ્લસ ઓર માઈનસ સાઇન

Alt + 0182 …¶….. પેરેગ્રાફ માર્ક

Alt + 0191…..¿….. અપસાઇડ ડાઉન ક્વેશ્ચન માર્ક

Alt + 0215 ….×….. મલ્ટીપ્લીકેશન સાઇન

Alt+44444…. £ …. પાઉન્ડ સિમ્બોલ

Alt+555555…. # …. હેશ સિમ્બોલ

Alt+55555555…. π …. પી સિમ્બોલ

Alt+999999…. ? …. ક્વેશ્ચન માર્ક

Alt+23333…. % …. પર્સન્ટેજ

આ સાઇન પણ જુઓ :-

Emoticons

Comments

comments


14,125 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ 7 = 12