કડકડતી ઠંડીમાં કાંઇક આ રીતે બરફમાં તાલીમ મેળવે છે ચીની સૈનિકો, જુઓ તસવીર

કડકડતી ઠંડીમાં કાંઇક આ રીતે બરફમાં તાલીમ મેળવે છે ચીની સૈનિકો, જુઓ તસવીર

ચીનના હિલોનજિયાંગ પ્રાન્તના હીહેમાં પીપલ્સ લિબરેશન આર્મીના જવાનો માઇનસ 10 ડિગ્રી તાપમાનમાં બરફની વચ્ચે કસરત કરે છે. ચીનની સેના પોતાના જવાનોની શારીરિક ક્ષમતા અને સહનશક્તિ વધારવા માટે દર શિયાળામાં આ પ્રકારની કસરત કરાવે છે. બીજી તરફ આ પ્રકારની તાલીમ લાતવિયામાં નાટોના સૈનિક પણ કરી રહ્યા છે. અહીં અદાજિયામાં નાટોમાં સામેલ કેનેડાના સૈનિકો પણ થીજી ગયેલી નજીમાં ડૂબકી લગાવવાની તાલીમ મેળવી રહ્યા છે.

કડકડતી ઠંડીમાં કાંઇક આ રીતે બરફમાં તાલીમ મેળવે છે ચીની સૈનિકો, જુઓ તસવીર

કડકડતી ઠંડીમાં કાંઇક આ રીતે બરફમાં તાલીમ મેળવે છે ચીની સૈનિકો, જુઓ તસવીર

કડકડતી ઠંડીમાં કાંઇક આ રીતે બરફમાં તાલીમ મેળવે છે ચીની સૈનિકો, જુઓ તસવીર

કડકડતી ઠંડીમાં કાંઇક આ રીતે બરફમાં તાલીમ મેળવે છે ચીની સૈનિકો, જુઓ તસવીર

કડકડતી ઠંડીમાં કાંઇક આ રીતે બરફમાં તાલીમ મેળવે છે ચીની સૈનિકો, જુઓ તસવીર

કડકડતી ઠંડીમાં કાંઇક આ રીતે બરફમાં તાલીમ મેળવે છે ચીની સૈનિકો, જુઓ તસવીર સૌજન્ય
દિવ્ય ભાસ્કર

કડકડતી ઠંડીમાં કાંઇક આ રીતે બરફમાં તાલીમ મેળવે છે ચીની સૈનિકો, જુઓ તસવીર

કડકડતી ઠંડીમાં કાંઇક આ રીતે બરફમાં તાલીમ મેળવે છે ચીની સૈનિકો, જુઓ તસવીર

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on Google+0

Comments

comments


3,927 views

facebook share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× 3 = 12

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>