એપ્પલ IOS ૯ માં આવ્યું “સેલ્ફી ફોલ્ડર” નામનું નવું ફીચર

Apple has a new feature in IOS 9 'Selfies folder'

સેલ્ફીના શોખીનો માટે એપ્પલે પોતાની નવી ઓપરેટીંગ સીસ્ટમ IOS ૯માં એક નવું ફીચર જોડ્યું છે. આ નવી ઓપરેટીંગ સીસ્ટમમાં સેલ્ફી ફોલ્ડર છે, જેના માધ્યમથી બધા ફોટાઓ એક અલગ ફોલ્ડરમાં જમા થશે. નવી ઓપરેટીંગ સીસ્ટમમાં સેલ્ફી ફોલ્ડર ઘણી નવી ખાસીયતો માંથી એક છે. આ ફોલ્ડરને ડીલીટ ન કરી શકાય.

મિરર ડોટ કો ડોટ યુકેના અનુસાર સેલ્ફીનું વિશેષ ફોલ્ડર ફોટોઝ એપ્લીકેશનમાં હશે, જેમાં કેમેરાથી લીધેલ સેલ્ફી આપોઆપ જમા થઈ જશે. આ સુવિધાના માધ્યમથી તમે પોતાની દરેક સેલ્ફીને તરત અવલોકન કરી શકશો અને સેલ્ફીને તરત ડીલીટ પણ કરી શકશો.

Apple has a new feature in IOS 9 'Selfies folder'

Comments

comments


5,851 views

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


3 × 3 =