આ સારા વિચારો તમને અંદરથી હલાવી નાખશે…..

30-beach-girl-wallpaper-1

*  જેની પાસે આશા (ઉમ્મીદ) હોય છે તે લાખો વાર હારીને પણ નથી હારતો.

*  સારા વ્યક્તિ બનવા માટે એવી જ કોશિશ કરો જેવી તમે સુંદર દેખાવવા માટે કરો છો.

*  પ્રોબ્લેમ વિષે વિચારવાથી બહાના મ છે અને સમાધાન વિષે વિચારવાથી રસ્તાઓ મળે છે.

*  મહાન બનવાની ચાહત તો દરેકમાં હોય છે, પણ પહેલા તેઓ માણસ બનવાનું ભૂલી જાય છે.

*  વાતાવરણને જે મહેકાવે તેણે ‘અત્તર’ કહેવાય, જીવનને જે મહેકાવે તેણે ‘મિત્ર’ કહેવાય.

*  જીભ નો વજન બહુ ઓછો હોય છે પણ બહુ ઓછા લોકો આને સંભાળી શકે છે.

*  એક મોઢું અને બે કાન નો અર્થ એ છે કે જો આપણે એક વાત બોલીએ તો ઓછામાં ઓછી બે વાર સાંભળીએ પણ.

*  ખુશ રહેવું હોય તો વધારે ઘ્યાન એ વસ્તુ પર આપો જે તમારી પાસે છે, એના પર નહિ જે તમારી પાસે નથી.

*  સારો સમય હોય તો તમારી ભૂલ પણ મજાક લાગે છે અને સમય ખરાબ હોય તો તમારો મજાક પણ ભૂલ લાગે છે.

*  ભરોસો બહુ મોટી વસ્તુ છે, પોતાના પર રાખો તો તાકાત, બીજા પર રાખો તો કમજોરી.

*  જે સમયે આપણે બીજાનું અપમાન કરીએ છીએ, ખરેખર તે સમયે આપણે પોતાનું સમ્માન ગુમાવી રહ્યા હોઈએ છીએ.

*  ક્યારેક કોઈ પીઠ પાછળ વાત કરે તો ગભરાતા નહિ કારણકે… વાત તો એની જ થાય છે જેમાં ખરેખર કોઈ વાત હોય છે.

*  વ્યક્તિને બધું હાંસિલ નથી થતું જિંદગીમાં… કોઈનું ‘કાશ’ અને કોઈનું ‘પણ’ બાકી રહી જ જાય છે.

Comments

comments


11,814 views
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


9 − = 2