આ ફની સાઈનબોર્ડ વાંચીને તમને હક્કા-બક્કા થઇ જશો!

MyWhatsappimages.blogspot.com  Photos  Whatsapp images IMG-20141106-WA002011

આપણા ભારતમાં તો એવા એવા નમુનાઓ છે કે કોઇપણ બોર્ડ લગાવતા પહેલા સહેજ પણ વિચાર ન કરે અને બસ લગાવી દે. પછી શું તેને વાંચવા વાળા લોકો હસી-હસીને લોથપોથ થઇ જાય. અમુક બોર્ડ તો એવા ફાલતું છે કે જેની પાછળ કઈ લોજીક જ નથી. તો ચાલો જોઈએ સાઈનબોર્ડ અને હસવા થઇ જાવ તૈયાર.

ONLY-IN-INDIA-1

You-Know-It-Happens-Only-in-India

5

fun-around-india

fp-pic-lxjnrcp-1340848756-X

happens_indiaonly_73

happens_indiaonly_75

happens_indiaonly_84

happens_indiaonly_89

Earn-fron-Facebook-and-Whatsapp

happens-only-india

Comments

comments


18,385 views
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


9 × = 9