આ નઝારો જોતા જ અનુભવ થશે કે જાણે ધરતી પર સ્વર્ગ ઉતરી આવ્યું હોય?

સામાન્ય રીતે લોકો સ્વર્ગ અને નરકની વાતો કરતા હોય છે અને કેટલાક લોકો તો એમ પણ કહેતા હોય છે કે દુનિયામાં લોકો સ્વર્ગની શોધ કરે છે પણ આ નઝારો જોઇને તમે મંત્રમુગ્ધ થઇ જશો. તમને લાગશે કે જાણે ધરતી પર સ્વર્ગ ઉતરી આવ્યું હોય?

ફ્લાઈ ગેય્સર, નેવાડા, યુએસએ

Panorama will experience at the same time knows that this earth have descended from heaven?

દ્રગોનબ્લડ ટ્રી, યમન

Panorama will experience at the same time knows that this earth have descended from heaven?

લેન્ડફોર્મ ઇન ગેન્ગ્સું, ચાઈના

Panorama will experience at the same time knows that this earth have descended from heaven?

પામુકકલ, તુર્કી

Panorama will experience at the same time knows that this earth have descended from heaven?

ગ્લોવવોર્મ્સ ગુફા, ન્યુઝીલેન્ડ

Panorama will experience at the same time knows that this earth have descended from heaven?

ડાલોલ્લ જ્વાળામુખી, ઈથીયોપિયા

Panorama will experience at the same time knows that this earth have descended from heaven?

સન ગુંગ ગુફા, વિયેતનામ

Panorama will experience at the same time knows that this earth have descended from heaven?

જાએન્સ કોઝવે, આયર્લેન્ડ

Panorama will experience at the same time knows that this earth have descended from heaven?

પેઈન્ટ ડ્યુનસ, વોલ્કાનો નેશનલ પાર્ક, અમેરિકા

Panorama will experience at the same time knows that this earth have descended from heaven?

ટીઆંઝી પર્વત, ચાઈના

Panorama will experience at the same time knows that this earth have descended from heaven?

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on Google+0

Comments

comments


7,604 views

facebook share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


6 − = 0

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>