આ જે એન્જિનિયરોની funny mistakes, તમે પણ જુઓ…!!

22-Head-Scratching-Construction-Fails-2

અહી બાંધકામ કરવામાં ફેલ થયેલ સિવિલ એન્જિનિયરોની સીલી મિસ્ટેક બતાવવામાં આવી છે, જેણે જોઇને ચોક્કસ તમારા ફેસ પર સ્માઈલ આવી જશે.

kirpich_73

ugaday-011

Funny design fails 6

Fallas-3

horrible-construction-jobs-17

horrible-construction-jobs-26

22-Head-Scratching-Construction-Fails-2

1435149021178.jpg--

handicapped-access-door-blocked-by-bench

b7c68b52506775ce2797ccce700fa376

2032be7a0dc0fc62e9aa3f17e40c6080

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on Google+0

Comments

comments


8,670 views
Tagged

facebook share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


8 × = 32

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>