આ છે 10 AWESOME હેર ટેટૂ, કૂલ લૂક માટે કરાવે છે આવા હેર CUT, જુઓ તસવીર

This 10 AWESOME Hair Tattoo, Cool Look shows such Hair CUT, see image

સામાન્ય રીતે હેર ટેટૂ કરાવવા માટે શરીરના અન્ય અંગોને સરખામણીએ ઓછી પીડા થાય છે અને મહેનત ભી ઓછી કરવી પડે છે. જોકે ટેટૂ સુંદરતા ઓછી નથી હોતી. ઘણા હેર ટેટૂઓ તો એવા હોય છે કે તમને અન્ય કોઇ વ્યક્તિ ઓળખ કરાવતી હોય છે. આથી મોટાભાગના યુવા હેર કટ કરાવી એવા ટેટૂ બનાવડાવે છે જે તેમને કૂલ લુક આપે.

This 10 AWESOME Hair Tattoo, Cool Look shows such Hair CUT, see image

જોકે આવા હેર ટેટૂ બનાવવા માટે હેર કટની સાથે-સાથે અમુક કલરો પણ વાપરવામાં આવે છે. પાતળાવાળ ધરાવતા લોકો હેર ટેટૂ દ્વારા સારા વાળ દેખાડવાનો પ્રયાસ કરે છે. અમુક યુવકો એવા હેર ટેટૂ કરાવે છે કે જે પછી તેમનો લૂક યુવતીઓ જેવા જ લાગવા લાગે છે.

This 10 AWESOME Hair Tattoo, Cool Look shows such Hair CUT, see image

This 10 AWESOME Hair Tattoo, Cool Look shows such Hair CUT, see image

This 10 AWESOME Hair Tattoo, Cool Look shows such Hair CUT, see image

This 10 AWESOME Hair Tattoo, Cool Look shows such Hair CUT, see image

This 10 AWESOME Hair Tattoo, Cool Look shows such Hair CUT, see image

This 10 AWESOME Hair Tattoo, Cool Look shows such Hair CUT, see image

This 10 AWESOME Hair Tattoo, Cool Look shows such Hair CUT, see image

This 10 AWESOME Hair Tattoo, Cool Look shows such Hair CUT, see imageસૌજન્ય
દિવ્ય ભાસ્કર

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0Share on Google+0

Comments

comments


4,294 views

facebook share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ 7 = 15

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>