આ છે પર્સ્પેકટીવ ફોટોગ્રાફી, જુઓ તસ્વીરો….

6

આ પ્રકારની ફોટોગ્રાફી જોવા માટે બે વાર ફોટોસ જોવો પડે. આ પ્રકારના પિક્ચર્સને પર્સ્પેકટીવ ફોટોગ્રાફી કહેવામાં આવે છે. જેમાં ફોટોઝ  દેખાય અલગ અને નીકળે પણ અલગ. વેલ, નિહાળો આ ફોટોગ્રાફી…

84845

angle-11

24

4465165

17

85163

85412365

0BAFB707-8456-48A0-8E68-7E51D9B8016E

muzusipripalit

illuzio2

Comments

comments


9,646 views
Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


2 + 3 =